KARATAY ÜNİVERSİTESİ

Olympos Otelleri /Antalya

KARATAY ÜNİVERSİTESİ

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden alan KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odası’nın Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 yılında yeniden kurulmuştur.

Kuruluş çalışmalarına, Konya sanayi ve ticaret dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve karşılanması için tek bir üniversitenin yetmediği öngörülerek başlanmıştır. Sanayi ve ticaret dünyası için, nitelikli, aldığı teorik bilginin yanı sıra işin mutfağını da öğrenip uygulamada da başarılı olan mezunlar yetiştirmek amaçlanmıştır. Kuruluş çalışmalarında iş dünyasının, öğretim üyelerinin görüşleri alınmış ve piyasanın ihtiyaç duyduğu bölümler tespit edilmiştir. Konya Ticaret Odası’nın 20.000’i aşkın üyesi de kuruluş aşamasından itibaren desteğini esirgemeyip Konya’ya marka bir üniversite kazandırmak için kuruluşa vesile olmuştur. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından ve örnek üniversite modellerinin incelenmesiyle KTO Karatay Üniversitesi vizyonunu çizmeye başlamıştır.

Belirlenen vizyon çerçevesinde çağdaş eğitim sistemi, yaşamla iç içe yenilikçi yapısı, uygulamalı eğitimi, en az iki dil bilen, nitelikli, piyasayı tanıyan ve iş bulma kaygısı olmayan mezunlar veren, sektör odaklı eğitim programları ile özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Madde’si ile eklenen Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak 2009 yılında açılmıştır. KTO Karatay Üniversitesi ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2013’te vermiştir.

 

Böylelikle 136 yıllık tarihiyle Osmanlı son döneminin ve Cumhuriyet yıllarının canlı tanığı olan Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ile sahip olduğu hafızayı 8 yüzyıl öncesine taşımıştır.

 

KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5913 sayılı kanun ile Konya’nı ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

 

KTO Karatay Üniversitesi fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüleri aşağıda yer almaktadır:

 

- Hukuk Fakültesi

 

- Tıp Fakültesi

Hasta Takip Laboratuvarı

Tıbbi Beceri Laboratuvarı

Hijyen Eğitim Laboratuvarı

Anatomi Maket Laboratuvarı

Anatomi Diseksiyon Laboratuvarı

Histoloji-Patoloji Laboratuvarı (Mikroskop)

Multidisipliner Laboratuvarı

Biyokimya-Biyoloji-Fizyoloji-Mikrobiyoloji

Merkez Araştırma Laboratuvarı

 

- Mühendislik Fakültesi

Fizik Laboratuvarı

Isı ve Akışkanları Laboratuvarı

Ar-Ge Laboratuvarı

Robotik Laboratuvarı

Ölçme Laboratuvarı

Elektrik Makineleri Laboratuvarı

Mekatronik Laboratuvarı

Elektrik Laboratuvarı

İnşaat Laboratuvarı

Makine Laboratuvarı

Hidrolik ve Pnömatik Laboratuvarı

 

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Hat Tasarım Atölyesi

Hat Sanatları Atölyesi

Modelaj Atölyesi

Grafik Atölyesi

Temel Tasarım Atölyesi

Fotoğraf Atölyesi

Baskı Atölyesi

Desen Atölyesi

Perspektif ve Teknik Resim Atölyesi

Tipografi Atölyesi

MAC Laboratuvarı

 

- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 

- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Elektro Terapi Laboratuvarı

FTR Uygulama Laboratuvarı

Kardiyopulmoner Laboratuvarı

Hemşirelik Uygulama Laboratuvarı

Drama Odası Ebelik Laboratuvarı

Elektrofizyoloji Laboratuvarı

Vestibüler Laboratuvarı

İşitme cihazı ve Implant Laboratuvarı

Yetişkin Odyoloji Laboratuvarı

Pediatrik Odyoloji Laboratuvarı

 

- Yabancı Diller Yüksekokulu

 

- Adalet Meslek Yüksekokulu

 

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

- Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

 

- Fen Bilimleri Enstitüsü

 

- Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

KTO Karatay Üniversitesi; CERN ALICE Deneyi’ne tam üye ilk ve tek Türk üniversitesidir.

 

CERN Yaz Okulu’na kabul edilen Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oğuz Demirbaşcı, “CERN Summer Student WebFest 2016” yarışmasında takımıyla birlikte en iyi tasarım ödülünü aldı. Yüksek Lisans öğrencimiz Hatice Tekiş stajyer olarak kabul aldı. Alice Deneyi’nde gözlemci olarak bulunan akademisyenimiz Doç. Dr. Ayben Karasu Uysal bu konuda önemli bir temsil alanı oluşturmaktadır.

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan KTO Karatay Üniversitesi, bugün 77.137 m2 kapalı alana sahip olup 8.522 m2si nitelikli olmak üzere toplam 43.745 m2 açık alana sahiptir.

 

KTO Karatay Üniversitesi 2010 yılında 3 fakülte ile eğitim öğretime başlamış olup bugün itibariyle 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitemizin toplam öğrenci sayısı yaklaşık 8.500’dür.

 

KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası’nın üniversitesidir. Bu nedenle öğrencilerimiz sanayi ve ticaret dünyası ile iç içe eğitim görmektedir. Öğrenim süresi boyunca stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz, sektörde aranılan özelliklere sahip bireyler olarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Üniversitemizin hedefi mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, işte aranan mezunlar yetiştirmektir. Sektör Danışmanlığı Projesi ile de akademik danışman öncülüğünde, öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sektörel donanımı öğrencilikleri devam ederken kazanmaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte KTO Karatay Üniversitesi’nin hedefi öncelikle bölgesinde sanayi, ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapmak, nitelikli, kolay iş bulan mezunlar yetiştirmek ve daha sonra ulusal, uluslararası çapta ön plana çıkan bir üniversite olmaktır.

 

Gelenekten geleceğe uzanan KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının üniversitesi olarak yola çıkmış ve kuruluşu 1251 yılına dayanan; eğitim, bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan Karatay Medresesi’nin günümüzdeki ruhu olmuştur. Geçmişten geleceğe taşınan Karatay Medresesi ruhu ile yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, yerli ve yabancı tüm akademik dünya ile iş birliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak bölgesine ve ülkesine ışık saçmaya devam etmektedir.

 

Araştırma faaliyetlerine son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, toplumun ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal yapısını da göz önünde bulunduran nitelikli çalışmalar ortaya koymaktadır.

 

KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KTO KAR-DİL) amacı yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurtdışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.

 

Selçuklu Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSET), Konya’nın tarihî, kültürel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal, tarihî, kültürel ve ekonomik yönleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Emir Celâleddin Karatay, Mevlâna Celâleddin Rumî, Ahi Evran gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri, Ahilik, Mevlevilik düsturlarının ve miraslarının günümüz ve gelecek kuşaklarına aktarılması amacıyla çalışmalar vermektedir.

 

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM), çocukların bedensel, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini de destekleyecek araştırma ve uygulama faaliyetleri aracılığıyla onarın yaşam boyu öğrenmeye ilişkin sağlam bir temele sahip olmasına, sosyo ekonomik açıdan yaşadıkları eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına, uyarıcı ihtiyacının karşılanmasına ve sağlıklı sosyal etkileşimler kurmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur.

 

KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGİM), günümüzde büyük ihtiyaç konusu olan liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilere teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim vermek, araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

Karatay Teknoloji Transfer Ofisi (Karatay TTO), KTO Karatay Üniversitesi'nin, ar-ge ve inovasyonla ilgili kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikrî mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak için çalışmalar yapmaktadır.

 

KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KARYAY), yayıncılık ve yapımcılık alanında kadim kültürümüzün temsilcisi olmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Selçuklu’dan günümüze görkemli tarihimizin ve kültürel zenginliğimizin taşıyıcısı olan KTO Karatay Üniversitesi, özellikle kültürümüzü yaşatmaya, bize ait olan öğeleri ön plana çıkarmaya KARYAY aracılığıyla devam etmektedir.

 

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM), katılımcılarına nitelikli eğitim imkanları sağlayarak onlara, meslek kazandırmayı, gelişen bilim ve teknolojiye paralel eğitim programları düzenleyerek üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. KARSEM, kurumların ve bireylerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli bir eğitim kadrosuna sahip olup sosyal sorumluluk içerisinde hedefi sadece eğitim olan bir çalışma prensibini benimsemiştir.

 

MİSYON

Eğitim dünyasının köklü temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Medresesi’nden almış olduğu tarihi sorumluluğun gereği, insanlığın geleceğini şekillendirecek başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve küreselde bütün insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesidir.

VİZYON

Karatay Medresesinin 800. yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak, KTO Karatay Üniversitesinin temel vizyonudur.

 

DEĞERLERİMİZ

 

Köklü geçmişine sahip çıkan

Küresel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip eden

Tüm paydaşlarla iyi bir yönetişim sürecini benimseyen

Tüm süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliği ön planda tutan

Etik değerlere bağlı

Bilimin evrenselliğine inanan

Sürekli iyileştirmeyi prensip edinmiş

Beşerî sermayeye önem veren ve kurumsal yapısını öğrenen organizasyon olarak ele alan

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı

İnsan odaklı bir üniversite olmak

 

Kampüs Adres:

Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad.

No: 130 42020 Karatay / KONYA | TÜRKİYE

 

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Adres:

KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü

Fevzi Çakmak Mh. 10753 Sk. Eğitim Tesisi

No:7 Karatay / KONYA | TÜRKİYE

 

Telefon: 444 12 51

Whatsapp: +90 (549) 551 12 51

Bip: +90 (533) 190 61 25

Faks: +90 (332) 202 00 44

E-posta: tanitim@karatay.edu.tr

 

Giriş Yap