SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Olympos Otelleri /Antalya

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tarihçe

Konya'da üniversite açma konusu ilk olarak 1955 yılında TBMM'de hazırlanan bir kanun tasarısı ile gündeme gelirken, milletvekillerinin yarıdan fazlası tarafından imzalanan tasarı, talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçememiştir. 1962'de MEB'e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adım atılmıştır. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968’de Konya'da “Üniversiteyi Kurma ve Yaşatma Derneği” kurulmuş ve gösterilen üstün gayretler sonucu bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kurulmuştur. Binası, dersliği, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversiteyi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9’uncu maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanını almıştır.

 

Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhası teşkil eden bu üç okuldan daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci ise 1975 yılında gerçekleşmiştir. 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren “4 Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanun” ile ülkemizde dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçmiştir.

 

Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi'ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu'nun Eğitim Fakültesi'ne, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlâhiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuş, Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmüş, Niğde'de Niğde Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu'na, Niğde Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmüştür. Böylece Selçuk Üniversitesi, “41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.

 

2000’li yılların sonuna kadar bilimsel alan başta olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan Selçuk Üniversitesi’nin 2011 yılı itibariyle bünyesindeki fakülte sayısı 24’e yükselmiştir. Ancak 2011 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ve o günkü Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün onayıyla Selçuk Üniversitesi Meram yerleşkelerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Konya’daki ikinci devlet üniversitesi olan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 26 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu da Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

 

Bugün bünyesinde 23 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul, 1 konservatuvar, 22 meslek yüksekokulu, 52 araştırma ve uygulama merkezi bulunan Selçuk Üniversitesi, altmış sekiz bini aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

 

VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

 

VİZYON

 

Dünya çapında, sürekli gelişimi hedefleyen, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü bir araştırma üniversitesi olmaktır.

 

MİSYON

 

Girişimci ve yenilikçi yaklaşımla üniversitemizin tüm paydaşlarıyla beraber geleceğin sorgulayıcı ve çözümleyici fikir yapısına sahip; yetkin, üretken ve milli değerlerine bağlı erdemli bireylerini yetiştirmek; dünya ve ülkemiz için sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar yapmak ve uygulamaktır.

 

TEMEL DEĞERLER

 

Selçuk Üniversitesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağı­daki ilke ve değerlere bağlıdır.

 

Bilimsel anlamda özgür

Kurumsal anlamda özerk

Şeffaf ve hesap verebilen

Katılımcı ve farklılıklara saygılı

Girişimci, rekabetçi ve yenilikçi

Kalite odaklı ve mükemmeliyetçi

Öğrenci odaklı

Çevreye duyarlı

İlkelere bağlı

Fakülteler

Akşehir İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi

Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Ziraat Fakültesi

 

Yüksekokullar

Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu

Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Meslek Yüksekokulları

Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu

Akşehir Meslek Yüksekokulu

Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu

Bozkır Meslek Yüksekokulu

Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu

Çumra Meslek Yüksekokulu

Doğanhisar Meslek Yüksekokulu

Güneysınır Meslek Yüksekokulu

Hadim Meslek Yüksekokulu

Huğlu Meslek Yüksekokulu

Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Ilgın Meslek Yüksekokulu

Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu

Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu

Kulu Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sarayönü Meslek Yüksekokulu

Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım Meslek Yüksekokulu

Taşkent Meslek Yüksekokulu

Yunak Meslek Yüksekokulu

 

  

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:369 Posta Kodu:42130 Selçuklu-Konya / TÜRKİYE

KEP Adresi : selcukuniversitesi@hs01.kep.tr

KAMPÜS SANTRAL

 0 (332) 241 00 41

 0 (332) 223 82 65

İLETİŞİM

 0 (332) 223 80 00

 0 (332) 223 80 01

Giriş Yap